5 gemeenten bouwen samen aan een lokaal erfgoedbeleid met IOED Leie Schelde

Op 1 januari 2021 startte de nieuwe Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst (IOED) Leie Schelde. Veneco en Cultuurregio Leie Schelde engageren zich samen met Deinze, De Pinte, Gavere, Nazareth en Zulte om een lokaal erfgoedbeleid uit te bouwen. 

De regio tussen Leie en Schelde is rijk aan erfgoed

Denk maar aan de prachtige Scheldemeersen, de verschillende parklandschappen, de talrijke kastelen en het minder bekende erfgoed zoals de tientallen kapelletjes en diverse hoevetypes. 

Ook de productie van geestrijke dranken, chicoreiverwerking, speelgoedproductie, kinderrijtuigen, veevoederproductie en tabaksverwerking hebben hun sporen nagelaten in de regio. Een boeiend verleden waar we graag zorg voor dragen.

Werking IOED

De IOED werkt een onroerend erfgoedbeleid uit op maat van elke gemeente. Dit doen we via adviesverlening bij vergunnings- en sloopaanvragen. Daarnaast versterken we de lokale en bovenlokale beleidsvisies o.a. door de actualisatie van de lokale inventarissen bouwkundig erfgoed en het opmaken van een waarderingskader. Tot slot stimuleren we het maatschappelijk draagvlak voor onroerend erfgoed door de uitbouw van een uitgebreide publiekswerking.

De IOED is hét aanspreekpunt over onroerend erfgoed voor de aangesloten gemeenten. 

Bekijk de lanceringsfilm

De lanceringsfilm is bekijken op YouTube.  

Meer info? 

Neem contact op via ioedleieschelde@veneco.be of bel naar 09 251 22 22. 

Copyright beelden: Cultuurregio Leie Schelde