Ambitieus sociaal woonproject in Wachtebeke

In de Melkerijstraat wordt sinds deze zomer hard gewerkt aan een nieuw sociaal woningbouwproject. De gemeente Wachtebeke stelde sociaal vastgoedinvesteerder Inclusio aan voor de bouw van 28 sociale entiteiten bestemd voor alleenstaanden en koppels.

De gemeente Wachtebeke stelde een mismatch vast tussen het huidige aanbod aan sociale woningen en de vraag van sociale huurders. Wachtebeke kent vooral een aanbod van grote woningen met vier slaapkamers. De wachtlijst daarentegen staat bol van de vragen naar kleine entiteiten. Sinds de nulmeting in 2007 zit Wachtebeke met 12,55 % sociale woningen ruim boven het streefdoel van de 9 % waarvoor het sociaal objectief staat. Daarom is het moeilijker om subsidies binnen te halen voor nieuwe realisaties. De beperkte middelen vanuit Vlaanderen voor sociale woningbouw worden eerder aangewend voor projecten in gemeenten waar het sociaal objectief nog niet is behaald.

PPS-procedure

Door de grote vraag besliste de gemeente om zelf een sociaal woonproject voor alleenstaanden en koppels te realiseren. Medio 2016 kocht de gemeente een terrein van 5.500 m² aan en deed zij een beroep op streekintercommunale Veneco om op zoek te gaan naar een geschikte private partner. Veneco lanceerde een PPS-procedure voor de ontwikkeling van een woonproject met als doel de verkoop van gronden met een bouwverplichting van woonentiteiten en verhuurverplichting aan een Sociaal Verhuurkantoor. Dit project wordt beschouwd als een voorloper van de SVK-pro formule die in 2018 door het Vlaams Agentschap Wonen in het leven is geroepen.

Inclusio en DENC-studio realiseren project

Vastgoedinvesteerder Inclusio stelde zich kandidaat. Inclusio is geen bouwpromotor die woningen verkoopt, wel een sociale investeerder in betaalbare huurwoningen met een lange termijnvisie.  Samen met architect DENC-STUDIO dienden zij een mooi voorstel van 28 woongelegenheden in. Inclusio en DENC-STUDIO kozen voor een compacte stapeling van kleine woonunits met een beperkte footprint, zoveel mogelijk groen en ruime afstand tot de omringende vrijstaande woningen. Met de inplanting van het gebouw aan één lange zijde van de kavel wordt versnippering van het terrein tegengegaan. Zo wordt het groen gebundeld tot een grote collectieve tuin waar het aangenaam vertoeven is voor de bewoners.

De jury had veel waardering voor de efficiënte schakeling van gelijke units en duurzame uitwerking. Zo wordt het gebouw voorzien van geothermie en zorgt een doorzontypologie voor natuurlijke warmte. De leefruimte loopt door van gevel tot gevel die worden ontsloten via een brede galerij aan de achterzijde waar ook de circulatie plaatsvindt. Elke unit bevat een privaat terras dat uitkijkt over de collectieve tuin. Op het gelijkvloers is er een polyvalente ruimte die door de huurders en de Woonmaatschappij Woonpijler kan gebruikt worden.

Andere infrastructuurwerken

Tot slot wordt ook de wegenis tussen de Melkerijstraat en de tennisclub vernieuwd. Naast het bestaande fietspad wordt de huidige ontsluitingsweg uitgerust als een volledig verharde weg voor gemotoriseerd verkeer.

Timing

De werken aan het woonproject zullen 18 maanden in beslag nemen, met een geplande afronding in de lente van 2025. Na de voltooiing van de bouwwerkzaamheden rekenen we nog 3 maanden voor de wegeniswerken. In de zomer van 2025 zal het nieuwe woonproject de eerste bewoners kunnen verwelkomen.

Enkele cijfers

Het terrein bedraagt 5.500 m².

Er worden 15 één-slaapkamerappartementen, 5 twee-slaapkamerappartementen, 8 studio’s en één polyvalente ruimte voorzien.

Meer info