Archeologiedagen: geheimen Oud Schepenhuis en Stadhuis in Maldegem blootgelegd

Als onderdeel van een uitgebreide herbestemming, onderzoekt een team van archeologen sinds de zomer van 2022 de bodem onder het Oud Schepenhuis en het Oud Stadhuis in het historisch centrum van de gemeente Maldegem. 

Beetje bij beetje worden de geheimen van het gebouwenkoppel onthuld en wordt de oudste geschiedenis van het dorp terug blootgelegd. 

Benieuwd? 

Tijdens een aperitiefgesprek op zondag 28 mei om 10 u vertellen archeologen en enkele specialisten jou alles over de context en het belang van het onderzoek, de tot nu toe behaalde resultaten, de verwachte en onverwachte vondsten en het vervolgtraject. Tijdens het gesprek verneem je ook hoe je kan meewerken aan het project. 

Het aperitiefgesprek is een organisatie van IOED Meetjesland i.s.m. de gemeente Maldegem, De Logi & Hoorne Archeologie, Sam De Decker (erfgoedconsulent archeologie Agentschap Onroerend Erfgoed), Marit Vandenbruaene (fysisch antropoloog), Erfgoedcomité Maldegem en de familie Bauwens, projecteigenaar van het Oud Schepenhuis en het Oud Stadhuis.

Waar?

Lokaal Dienstencentrum Oud St. Jozef, Mevrouw Courtmanslaan 92, Maldegem

Schrijf in 

Deelnemen is gratis, inschrijven verplicht via deze weg