Eén duidelijk infopunt voor alle woon- en energievragen: Wooneco

 

 

Voortaan is er één infopunt waar de burger terecht kan met alle woon- en energievragen in de regio Gent: Wooneco. Streekintercommunale Veneco zette de afgelopen jaren sterk in op de integratie van de woon- en energieloketten in de gemeenten in de Venecoregio. Om het aanbod op vlak van wonen, energie en klimaat dichter bij de burger te brengen, is gekozen voor een nieuwe naam, een nieuw logo, een nieuwe toegankelijke website en communicatiemateriaal met aandacht voor kwetsbare inwoners.

 

 

Dichter bij de burger

Veneco staat haar 21 aangesloten gemeenten bij in diverse projecten op vlak van projectontwikkeling en    -regie, ruimtelijke ordening, handhaving, mobiliteit, onroerend erfgoed, preventie,… Thema’s die we samen met de gemeenten aanpakken, waarvoor we de nodige ondersteuning bieden en waarbij we ons voornamelijk richten naar de lokale besturen, bedrijven en regionale organisaties.

Sinds enkele jaren zetten we ook in op duurzaam wonen en de transitie naar een koolstofarme omgeving. Bovendien is Veneco erkend als Vlaams Energiehuis door VEKA, een dienstverlening die zich specifiek naar de burger richt:  

 • verstrekken van de Mijn VerbouwLening;
 • het organiseren van de woon- en energieloketten in elke deelnemende gemeente;
 • het uitvoeren van energiescans gericht op de begeleiding bij uitvoering van energiebesparende investeringen;
 • zorgen voor ondersteuning bij het uitrollen van projecten rond energie en klimaat zoals het mobiele energieloket of de toeleiding naar groepsaankopen.

Het mobiel energiehuis houdt jaarlijks halt in 19 gemeenten op plekken met een groot renovatiepotentieel. In elke wijk nemen we thermografische scans en hebben bewoners de mogelijkheid om een afspraak te maken. We bekijken samen de resultaten van de scan en begeleiden bezoekers vrijblijvend naar het gemeentelijk groepsaanbod renovatie en andere energiebesparende maatregelen.

In 2022 kantelde de werking van SOM vzw/Woonwijzer Meetjesland in binnen Veneco. Zij zorgden voor een woon- en energieloket in de 9 deelnemende gemeenten van het Meetjesland, de ondersteuning van de gemeentebesturen op vlak van woonbeleid (sociaal wonen, woonkwaliteit, leegstand,…), het uitrollen van projecten voor de meest kwetsbare doelgroepen door te sensibiliseren, informeren en ontzorgen.

Onze woon- en energieloketten zijn een one-stop-shop waar burgers terecht kunnen met hun woon- en energievragen. Onze adviseurs ontvangen elke dag inwoners, heel laagdrempelig en in de eigen gemeente. Ze ontzorgen de meest kwetsbare gezinnen waar ze kunnen. Via de loketwerking worden mensen doorverwezen naar de initiatieven van de Vlaamse Overheid zoals de Mijn VerbouwPremie en de Mijn VerbouwLening die we als Energiehuis zelf uitreiken. We leggen actief de link tussen advies in de loketten, de ondersteuning voor woonkwaliteit en energieadvies aan huis. 

Kortom, een ruim aanbod gericht op particulieren, die we graag op een heldere en overzichtelijke manier informeren.

Een nieuwe branding: Wooneco, een dienstverlening van Veneco

Na een onderhandelingsprocedure ging Veneco aan de slag met Magelaan, een fullservice advies- en marketingbureau in Gent. De centrale vraag in de opdracht: ‘Hoe vindt de burger uit onze regio zijn weg in het uitgebreide aanbod op vlak van wonen, klimaat en energie dat voor hem van toepassing is’. De focus was de burger toegankelijk informeren, maximaal drempels wegnemen, ontzorgen en stimuleren om over te gaan tot actie. Uit de samenwerking ontstond een nieuwe naam, een nieuw logo en een nieuwe website.

In aanwezigheid van de lokale besturen en partners en Minister Matthias Diependale, bevoegd voor wonen, stellen we ‘Wooneco’ voor.

De nieuwe naam verwijst zowel naar Wonen als Ecologie en blijft bovendien dichtbij ‘Veneco’, waarvan Wooneco deel uitmaakt. De kleuren uit de logo’s van streekintercommunale Veneco, Energiehuis Veneco en Woonwijzer Meetjesland komen terug in het nieuwe logo van Wooneco.

                            

De nieuwe website www.wooneco.be is gericht op het gebruiksgemak van de bezoeker. Er is een onderscheid tussen eigenaar en huurder, waarbij er kan gezocht worden op volgend aanbod:

 • Energie besparen
 • Mijn VerbouwLening
 • Premies
 • Renoveren
 • Wonen en (Ver)Huren

Op de website vindt u ook tips en handige tools:

 • Wil u de geïndexeerde huurprijs van je woning kennen? U vindt er een link naar de huurcalculator.
 • Uw energieverbruik opvolgen? We leiden u naar de gratis online toepassing van Fluvius.
 • Weten op welke premies u recht hebt? We helpen u verder.

De website www.wooneco.be begeleidt de bezoeker naar het juiste woon- en energieloket.
Met één klik op de gemeente of op de interactieve kaart zit u waar en wanneer u terecht kan en wie u contactpersoon is.

Met enkele communicatiedragers zoals een brochure, folders,…maken we zowel de gemeenten, onze partners als inwoners wegwijs in het woon- en energieverhaal. De brochure geeft ook een handige houvast voor alle doorverwijzers zoals het Sociaal Huis en andere hulpverlenende organisaties.

Wie regelmatig op de hoogte wil gehouden worden, kan zich via de website inschrijven voor onze nieuwsbrief Wonen en Energie.

Met dank aan de Vlaamse Overheid die intergemeentelijke samenwerking voor wonen aanmoedigt en hiervoor de nodige subsidies ter beschikking stelt.

Eveneens dank aan het Vlaamse Energie- en Klimaatagentschap voor het ter beschikking stellen van middelen om maatregelen rond energie te financieren.