Gratis lezingenreeks bunkers Bruggenhoofd Gent

De bunkerlinie Bruggenhoofd Gent werd aangelegd tussen 1934 en 1938 op acht kilometer ten zuiden van Gent, tussen de Leie in Astene en de Schelde in Kwatrecht en was op verschillende vlakken vernieuwend. De 180 nog bewaarde bunkers zijn op vandaag nog steeds prominent aanwezig in het landschap.

Het beheer en het gebruik van deze bunkers is zeer verschillend, afhankelijk van hun ligging en de eigenaar. Sommige zijn overgroeiend of dichtgemetseld, andere werden toegankelijk gemaakt voor vleermuizen.

IOED Viersprong, IOED Schelde-Durme en IOED Leie-Schelde brengen dit streekeigen militair erfgoed onder de aandacht met een driedelige lezingenreeks.

Programma

Een staaltje bouwkundig vernuft

Hannelore Decoodt inventariseerde als erfgoedonderzoeker bij het Agentschap Onroerend Erfgoed tal van bunkers en bunkerlinies, waaronder de bunkers van het Bruggenhoofd Gent. In haar lezing zal ze het Bruggenhoofd Gent historisch kaderen en de bouwkundige kenmerken van de bunkers van het Bruggenhoofd situeren in de algemene evolutie van de bunkerbouw.

De lezing gaat door op zondag 12 november 2023, van 10:30 u tot 11:30 u in zaal De Ganck – Sint-Antoniusplein 10 – 9860 Oosterzele.
Meer info: IOED Viersprong, info@4sprong.be, 09 362 87 19 – 0471 88 39 04

Bunkers, nuttig in het landschap

Robbert Schepers is bioloog en medewerker bij het regionaal landschap Schelde-Durme. Robbert ontfermt zich over de fauna en flora van de streek en werkt samen met vele partners rond projecten waarbij natuur, (militair) erfgoed en toeristische ontsluiting elkaar versterken. Tijdens de lezing komen verschillende concrete realisaties aan bod en krijg je tips en verrassende inzichten voorgeschoteld.

De lezing gaat door op woensdag 15 november 2023, van 20:00 u tot 21:00 u, in zaal De Corridor, Olmenlaan – 9230 Wetteren.
Meer info: IOED Schelde-Durme, ioedscheldedurme@rlsd.be, 0472 02 50 69.

Archeologische blik op de bunkergordel

Provinciaal archeoloog op rust Luc Bauters kwam tijdens zijn loopbaan regelmatig in contact met militair erfgoed, van de middeleeuwen over de nieuwe tijden tot de wereldoorlogen. Hij bekijkt de bunkers vanuit archeologisch standpunt. Wat mag je in de ondergrond verwachten van militair erfgoed in het algemeen en van de bunkerlinie in het bijzonder? Waarom zijn de bunkers net op die plekken gebouwd? Welke methoden gebruiken archeologen om dit erfgoed te onderzoeken? Wat mag je als leek doen en wat is ten stelligste af te raden bij bunkers?

Deze lezing gaat door op zondag 26 november 2023, van 10:30 u tot 11:30 u, in zaal Ter Leie, Nieuwstraat 24, 9800 Deinze.
Meer info: IOED Leie-Schelde, ioedleieschelde@veneco.be, 09 251 22 22 .

Praktisch

  • Zondag 12 november om 10:30 u - Oosterzele: De bunkers in bouwkundig perspect 
  • Woensdag 15 november om 20:00 u in Wetteren: De bunkers in landschappelijk perspectief 
  • Zondag 26 november om 10:30 u in Deinze: De bunkers in archeologisch perspectief 

Alle lezingen zijn gratis toegankelijk. Gelieve wel in te schrijven via het inschrijvingsformulier.