Openbare besturen vergroenen het wagenpark

Veneco draagt bij tot de modal shift en bevordert duurzame mobiliteit in de regio door het opzetten van verschillende projecten en initiatieven. Eén van de blikvangers is het aankoopplatform ‘Gestroomd’, een initiatief van alle Vlaamse streekintercommunales. Door gezamenlijk een raamcontract in de markt te zetten, kunnen gemeenten genieten van zeer gunstige tarieven om hun wagenpark verduurzamen. Dit kunnen zowel vrachtwagens, personenwagens, als bestelwagens, fietsers, scooters, veegwagens,…zijn.

Sinds de lancering van het platform in 2022 plaatsten reeds 11 openbare besturen een bestelling, lopen er 29 offertevragen en zijn er reeds 25 voertuigen geleverd. Deze cijfers tonen aan dat het initiatief positief wordt onthaald.  

Om het aanbod nog beter bekend te maken, organiseerden Veneco en WVI een demonamiddag op het vliegveld in Ursel. Bezoekers hadden de mogelijkheid om uitgebreid het aanbod van zo een twintigtal voertuigen te ontdekken en uit te testen.

Navigeren naar meer duurzame mobiliteit

Bij de ondertekening van LEKP 2.0. engageerden de gemeenten zich voor minder CO2-verbruik. Dit omvat niet alleen een CO2 -reductie bij het verwarmen van gebouwen, maar ook bij het brandstofverbruik van de eigen dienstvoertuigen waarvoor de gemeenten de kosten dragen. Het project Gestroomd ligt dan ook volledig in lijn met de energie- en klimaatdoelstellingen.

Daarnaast ondersteunt Veneco niet enkel de lokale, maar ook de Vlaamse overheid bij de overgang naar een duurzaame mobiliteit.

Veneco staat de Vervoerregio Gent bij in de opmaak van een regionaal mobiliteitsplan en het regionaal openbaar vervoersplan. Er wordt hierbij uitgegaan van basisbereikbaarheid waarbij het vervoeraanbod wordt opgedeeld in vier lagen: een treinnet, een ‘kernnet’ met verbindingen tussen steden en grote woonkernen, een 'aanvullend net' met verbindingen naar buitenwijken en kleinere kernen, en tot slot vervoer op maat via lokale of private initiatieven. Niet alleen het regulier openbaar vervoer met bus of tram, maar ook de voor- en natrajecten met (deel)fiets, (deel)auto en alle andere vervoersmodi worden gefaciliteerd. 

Zo bieden we onze gemeenten ondersteuning bij de realisatie van Hoppinpunten, een plek waar je kan overstappen van het ene vervoersmiddel naar het andere. Dit kan gaan over het bepalen van de locatie, het opmaken van een subsidiedossier tot de opmaak van een technisch ontwerp van een Hoppinpunt. We ondersteunen de gemeenten bij de uitwerking van hun beleid rond laadinfrastructuur. Waar zijn laadpunten nodig? Hoe aan te vragen?

Met Vene-Go! komen we tegemoet aan de stijgende vraag naar deelmobiliteit. Dankzij een raamcontract met Cambio rollen we een regionaal autodeelsysteem uit, ontzorgen we de gemeenten en kunnen de gemeenten tegelijk profiteren van gunstige tarieven. 

Een ander opmerkelijk project dat binnenkort wordt opgestart is het fietsdeelsysteem waarbij Veneco op zoek gaat naar een partner voor de exploitatie van een regionaal fietsdeelsysteem. Deze fietsen komen in de eerste plaats langs Hoppinpunten om de overstap van en naar het openbaar vervoer te vergemakkelijken.

Al deze initiatieven kaderen binnen de modal shift van het regionaal mobiliteitsplan waarbij combimobiliteit centraal staat.

Tot slot ondertekende Veneco de ‘Greendeal deelmobiliteit en wonen’ waarbij we ons engageren om deelmobiliteit in woonomgevingen te stimuleren.