Erfpachter voor de Stationschefswoning

De gemeente Merelbeke zoekt in samenwerking met Veneco een erfpachter voor de Stationschefswoning. Het gebouw is in goede staat en wordt voor een periode van 18 jaar in erfpacht gegeven. De Stationschefswoning is een monument met een brutovloeroppervlakte van zo’n 185 m2. Ze is het uithangsbord van de volledige site en grenst aan de Hundelgemsesteenweg. De gemeente beoogt een invulling die een positieve impuls genereert voor de omgeving en bijdraagt aan een levendige buurt. 

Deze oproep valt buiten de toepassing van de Wet Overheidsopdrachten. Bij indiening dient een volledig erfpachtvoorstel aangeleverd te worden met inbegrip van het biedingsformulier, een projectvoorstel architectuur, een businessplan, een visienota programma, …

Meer info over deze oproep en de algemene en specifieke beoordelingscriteria zijn raadpleegbaar na het vervolledigen van onderstaand formulier. 

De gemeente Merelbeke en Veneco kozen ervoor de documenten via elektronische middelen op kosteloze, vrije, volledige en rechtstreekse wijze aan te bieden. U bent niet verplicht om u te identificeren. Door u toch te identificeren, kunnen wij u op de hoogte brengen van wijzigingen en verduidelijkingen in de opdrachtdocumenten. We raden u daarom aan om de bedrijfsnaam en e-mail in te vullen.

Opgelet, lukt dit niet, probeer een andere internetbrowser. We ondervinden problemen met Safari. 
Verschijnt de link niet na het invullen van het formulier, neem contact op met Sarah De Pourcq. 

Indiening - Opgelet

De indieningsdatum werd uitgesteld t.e.m. 20 november 2023 via mail aan sarah.depourcq@veneco.be

Vragen? 

Sarah De Pourcq
Esarah.depourcq@veneco.be
T: 09/251 22 22