Egmontpark

Gavere

Omvorming van binnengebied naar een waardevolle parkzone

De gemeente Gavere besliste om een binnengebied van +/- 6.000 m2 om te vormen tot een natuurlijke groenzone i.p.v. te verdichten zoals bepaald in het RUP Markt en Omgeving.

Voor de realisatie lanceerde de gemeente samen met Veneco een wedstrijdoproep. Via deze procedure werd landschapsarchitect Arne Deruyter i.s.m. plantkundige Steven De Bruycker aangesteld. Bij de selectie was ervaring met het behoud van bestaand groen en de aanplant van nieuw groen in functie van verkoeling, verdamping, belevenis en biodiversiteit belangrijk. Sleutelfactor was de buurtbewoners in verbinding brengen met de natuur.

Partners Gemeente Gavere
  Landschapsarchitect Arne Deruyter i.s.m. plantkundige Steven De Bruycker
Subsidies 100.000 euro van Agentschap Natuur en bos
Timing Begin 2024: aanbesteding
  Zomer 2024: start werken
In de media November 2023: Groen licht voor het Egmontpark in Gavere

Contactpersoon

project

Egmontpark, Gavere - Leie-Scheldestreek en Oostrand Gent