RUP Gemeentehuis

Lochristi

Het RUP vervangt het bestaande BPA (nr. 3 Gemeentehuis) en het APA. 

De doelstelling van het RUP is de toekomstige ontwikkeling van de voorzieningencluster t.h.v. het gemeentehuis vorm te geven en juridisch te verankeren. Zo worden o.a. de stedenbouwkundige voorschriften verruimd om bestaande gemeenschapsvoorzieningen uitbreidingsmogelijkheden te bieden. 

project

RUP Gemeentehuis, Lochristi - Leie-Scheldestreek en Oostrand Gent