RUP Spijkersdreef

Melle

De gemeente Melle zoekt een nieuwe invulling voor het gebied aan de Spijkersdreef, gelegen op de hoek van de Brusselsesteenweg N9 en de R4. Achteraan bevindt zich de Scheldevallei en aan de overzijde de kantoren van Eandis. 

Op het gewestplan is de site bestemd als bufferzone. Conform de bepalingen uit het GRS komt de site in aanmerking voor een uitbreiding van de hoofdzetel van Eandis of voor een inrichting van een lokale bedrijvenzone. 

Via een workshop werd het programma van Eandis afgetoetst aan de ruimtelijke draagkracht van de site. De vraag van Eandis bleek zeer groot nl. een verdubbeling van het aantal werknemers, een opleidingscentrum en een magazijn. De mobiliteit en de de parkeervraag zou aanzienlijk toenemen. 

De uitbreidingsplannen gingen uiteindelijk niet door. Het gemeentebestuur bekijkt nu verder met Veneco alternatieve ontwikkelingsmogelijkheden samen met de financiële haalbaarheid. Dit kunnen een kantoorpark zijn, of een groene zone met beperkte kantoormogelijkheid, de oprichting van een bedrijvencentrum,….

project

RUP Spijkersdreef, Melle - Oostrand Gent

Haalbaarheidsstudie

opdrachtgever

Gemeentebestuur Melle