Streekfonds Regiokracht

Een hefboom voor lokaal maatschappelijk engagement

Een streekfonds verbindt en versterkt lokale schenkers en verenigingen die zich inzetten voor de gemeenschap en het algemeen belang. Streekfonds Oost-Vlaanderen steunt projecten rond mens en omgeving. Het Streekfonds is ondergebracht bij de Koning Boudewijnstichting. 

Regiokracht 

Ook Veneco zet zijn schouders onder dit initiatief met 'Regiokracht'. Naar aanleiding van 60 jaar Veneco werd het Streekfonds voor de regio rond Gent opgezet: een unieke samenwerking tussen overheden en bedrijven om goede doelen te steunen.

Hoe werkt het?

Lokale initiatieven, groot of klein, kunnen jaarlijks hun projectidee indienen. Een jury maakt een keuze uit de ingediende dossiers op basis van vastgelegde projectcriteria. Met een crowdfunding, gefaciliteerd door het Streekfonds, sparen de geselecteerde initiatieven een budget voor een concreet project bij elkaar. Dankzij de financiĆ«le steun van bedrijfspartners kan het Streekfonds het opgehaalde bedrag verdubbelen, met een maximum van 5.000 euro. 

Heb je een projectidee? Lees hier de projectcriteria en kom meer te weten over de wijze van indiening, de goedkeuringsprocedure,...

Of lees de brochure en ontdek de volledige werking van het Streekfonds Oost-Vlaanderen.