2022 in de schijnwerpers tijdens de Jaarvergadering

Op 8 juni belichtten we de hoogtepunten van 2022 tijdens onze Jaarvergadering. Het was een jaar waarin de meerwaarde van Veneco voor onze vennoten zeer duidelijk werd. 

Het intergemeentelijk samenwerkingsverband Woonwijzer Meetjesland kantelde in, we zetten nog meer in op het verduurzamen van het woningenbestand, ondersteunen KMO's bij een energie-audit, onderzoeken mogelijkheden om windturbines te laten plaatsen op De Prijkels,...

We zetten in op kernversterking en optimaliseren beschikbare ruimte door bvb. kleine ruimtevragers te groeperen in een bedrijfsverzamelgebouw. 

De hoogtepunten in 2022

                       

 

Het vertrouwen groeit en daar zijn we zeer dankbaar voor.

Aansluitend op de Jaarvergadering lieten we enerzijds Peter Lacoere, docent ruimtelijk ontwikkeling Hogent en adviseur projecten Veneco, aan het woord over de bouwshift. Anderzijds wierp Hans Verbeeck, professor bos-ecologie Ugent, zijn licht op de klimaat- en energietransitie. Er volgde ook een toelichting over de acties die Veneco onderneemt om beide uitdagingen aan te pakken. Het geheel werd afgesloten met een panelgesprek waarna de deelnemers werden uitgenodigd voor een walking dinner. 

Bekijk het fotoalbum