22 april: VeneConferentie 'Ontharden, een in-dringend waterverhaal'

Langdurige droogte en wateroverlast zijn problemen waarmee onze regio de komende jaren en decennia nog meer zal geconfronteerd worden. Meer dan ooit heeft onze regio nood aan een klimaatadaptievere herinrichting met meer ruimte voor water.

Eén van de manieren om dit te realiseren is door bestaande infrastructuur doordacht te ontharden en een visie van ontharding te integreren in toekomstige projecten. Bent u benieuwd op welke manier uw gemeente dit kan realiseren met ondersteuning vanuit een regionale context?

Neem deel aan onze digitale VeneConferentie van 22 april om 09u30. We verduidelijken de meerwaarde van een regionale onthardingsstrategie als basis voor concrete onthardingsdoelen. We gaan in op inspirerende voorbeelden en bekijken samen met u een aantal ondersteunende voorstellen om ontharding in uw gemeente te faciliteren.

Op het programma 

09.30 u Ontvangst
09.35 u

Inleiding en probleemstelling 

  Steven Hoornaert, Ruimtelijk planner Veneco
09.45 u Regionale onthardingsstrategie Leiedal
  Hannelore Fabri, Stedenbouwkundig ontwerper Leiedal
10.30 u Inspirerende voorbeelden
  Dieter Van Acker, Projectcoördinator Veneco
11.15 u Regionale onthardingsstrategie voor de Veneco-regio
11.45 u Interactief moment
12.00 u Einde

Praktisch

Voor wie?

Burgemeesters, schepenen, gemeentelijke ambtenaren ruimtelijke ordening en stedenbouw, omgeving en klimaat.

Wanneer?

Donderdag 22 april om 9.30 u

Waar?

Digitaal via Teams

Interesse? 

Schrijf in vóór 20 april 2021 via info@veneco.be. Na inschrijving ontvangt u een digitale link om deel te nemen.