Lancering website innovatiefwonen.be

Veneco, Architectuurwijzer, de provincie Oost-Vlaanderen en de gemeente Wachtebeke organiseerden in 2022 drie vormingsmiddagen over innovatieve woonprojecten in Vlaanderen. Deze zijn nu gebundeld op de website innovatiefwonen.be

In antwoord op uitdagingen zoals klimaat, erfgoed, betaalbaarheid, zuinig ruimtegebruik, wonen voor bijzondere doelgroepen … stelt men vaak een innovatiefwoonproject voor. Maar wat betekent innovatie in het wonen?

Op de website innovatiefwonen.be zijn elf Vlaamse woonprojecten opgenomen die afwijken van het klassieke marktpatroon.

De innovatie ligt voor elk project anders. Uit de referentieprojecten hebben we enkele basisprincipes afgeleid. Zo kan de grondformule het innovatieve element zijn: verschillende woonprojecten zijn opgezet volgens het systeem van erfpacht van de grond of het gebouw. Innovatieve partners zoals een sociaal investeerder, een werkers- of burgercoöperatie, een stichting … komen steeds vaker in beeld als initiatiefnemer, maar ook sociale huisvestingsmaatschappijen durven voortrekker in innovatieve woonvormen te zijn.

Net zoals erfpacht is het wonen aan een gedeeld of publiek woonerf een gekend principe, maar blijkt het tegelijk een gedurfde keuze te zijn. Tot slot worden zowel gedeelde buiten- als binnenruimtes voorgesteld in functie van ontmoeting tussen bewoners.

De website is opgemaakt door Architectuurwijzer, in opdracht van intercommunale Veneco, gemeente Wachtebeke en provincie Oost-Vlaanderen. Als onafhankelijke architectuurcultuurorganisatie willen zij zo opnieuw bijdragen aan een debat over kwalitatieve architectuur en innovatieve wooncultuur in Vlaanderen. De website vormt een mooie aanvulling op onze andere projectwebsites over collectief en coöperatief wonen (www.housingaparttogether.be / www.cooperatiefwonen.be). Ook de komende jaren blijven we ons verdiepen in het thema van innovatief wonen.

Voor een presentatie van innovatief wonen kan je contact opnemen met Peggy Totté (peggy@architectuurwijzer.be).