Maldegemnaren weer welkom bij woon- en energieloket Veneco

In het Besluit van de Vlaamse Regering voor Lokaal Woonbeleid worden gemeenten aangeduid als regisseur van hun lokaal woonbeleid. Eén van de taken is de organisatie van een woon- en energieloket waar inwoners terecht kunnen met vragen over o.a. woonkwaliteit, (ver)huren, duurzame renovaties, premies en mogelijke financiering.

Door de toetrede van Maldegem op 1 januari 2023 ondersteunt Veneco nu de werking rond betaalbaar en energiezuinig wonen voor 9 gemeenten in het Meetjesland.

 

Energiehuis Veneco

Als Vlaams Energiehuis kreeg Veneco van de Vlaamse Regering de volgende taken:

  • Verstrekken van de MijnVerbouwLening.
  • Beheren van de lening in kader van het noodkoopfonds.
  • De organisatie van energieloketten in elke deelnemende gemeente en het uitvoeren van Energiescans gericht op energiebesparingen in huis.

Hiervoor werkt Veneco samen met de deelnemende gemeenten.  

Bovendien ondersteunt Veneco de deelnemende gemeenten bij het uitrollen van projecten rond energie en klimaat. We organiseren webinars en geven tips over energiezuinige ingrepen voor de woning, houden met een mobiel energiehuis halt in wijken met een groot renovatiepotentieel, organiseren groepsaankopen,….

Lees er alles over op onze website www.veneco.be/energiehuis.

Een woon- en energieloket in de gemeente Maldegem

De Vlaamse Overheid subsidieert intergemeentelijke samenwerkingsprojecten voor wonen. De gemeente Maldegem koos ervoor om hier mee haar schouders onder te zetten, en te werken aan een betaalbaar woonaanbod, kwaliteit van het woningpatrimonium en het adviseren en begeleiden van inwoners met vragen over wonen.

De energiecrisis resulteerde in een pak investeringsambities van particulieren aan hun woning. Hiervoor kloppen heel wat inwoners aan bij de energiehuizen en dus ook bij het woon- en energieloket van hun gemeente. Naast een energieloket, kunnen burgers er ook terecht met woonvragen zoals:  

  • info en advies over de huurwetgeving en woningkwaliteit en dit zowel als huurder als verhuurder;
  • inschrijving sociale huisvesting;
  • melding discriminatie op de huurmarkt;
  • info en advies over de huidige verbouw- en energiepremies;
  • hulp bij aanvraag van de Mijn Verbouwlening;
  • info over energiefacturen;
  • aanvraag energiescan.

Praktisch

De woon- en energieadviseur is elke woensdag tussen 14.00u – 17.00 u en donderdag tussen 9.00 u-12.00 u aanwezig in het LDC Oud Sint-Jozef Mevr. Courtmanslaan 92.

Advies is enkel mogelijk na afspraak.

Vragen

Inwoners maken een afspraak via de website van de gemeente of via woonenenergieloket@maldegem.be.