Loopgraven uit WOI in Gavere

In voorbereiding op de aanleg van het toekomstig bedrijventerrein ‘De Meire’ in Gavere voerden de archeologen van De Logi & Hoorne in opdracht van Veneco een archeologisch onderzoek. Na het bureauonderzoek en boringen op het terrein, werd de voorbije dagen gestart met het graven van proefsleuven. Een slingerend patroon van loopgraven uit WO I kwam aan het licht. 

Archeologisch vooronderzoek

In 2019 startten de archeologen van De Logi & Hoorne met het archeologisch bureauonderzoek. Hierbij wordt gekeken naar historische bronnen & kaarten en worden bodemkaarten & de archeologische voorkennis van de regio geëvalueerd. Hieruit volgt een methodologie om verder onderzoek aan te pakken. 

Landschappelijke boringen naar bewaarde bodems

In een eerste fase voerden de archeologen landschappelijke boringen uit. Er wordt dan nagegaan of er nog bewaarde bodems aanwezig zijn waarin restanten van kampementen van jagers-verzamelaars zitten. 

Volgende fase, proefsleuven graven

Archeologische restanten zijn mogelijk. Om te weten of deze restanten de tand des tijds hebben doorstaan, ging het team archeologen de voorbije dagen proefsleuven graven. Dit zijn lange stroken van 2 m breed die een graafmachine verdiept tot net onder de ploeglaag. Met deze proefsleuven krijgen we een zicht op wat nog allemaal tussen de sleuven kan liggen. Voor een goede spreiding wordt er om de 15 m een proefsleuf aangelegd. Bovendien zorgen bijkomende kijkvensters, dit zijn grotere vlakken, voor een beter zicht op mogelijke sporen. 

Menselijke bewoning (of begraving) laat sporen na in de bodem. Bij het veldwerk zoeken de archeologen naar deze sporen uit het verleden. Meestal zijn deze te herkennen door verkleuringen in de bodem. Soms levert zo een spoor vondsten op zoals aardewerkscherven. En dit laat de archeologen toe om de sporen te dateren. 

Wat nu?

Het grootste deel van het terrein blijkt geen sporen te bevatten, maar op het hoogst gelegen stuk van het projectgebied is dit anders. Daar vond men aanwijzingen van een Romeinse boerderij van zo’n 1800 jaar oud. Een pak recenter zijn de resten van oorlogsgeweld van ongeveer 100 jaar oud. Aan het einde van WO I werd in Gavere één van de laatste slagen uitgevoerd tussen de geaillieerden en de Duitse bezetter. Het resultaat is een slingerend patroon van loopgraven over het terrein. Om te verhinderen dat de archeologische restanten verloren gaan, zal een verdere opgraving noodzakelijk zijn.

Contactgegevens voor verdere info

De Logi & Hoorne Archeologie
Johan Hoorne
T: 0498/36.70.95
E: johan@dl-h.be

Veneco ontwikkeling bedrijventerrein
Raf Anthoni
T: 09/251.22.22
E: raf.anthoni@veneco.be