Procedure Complex Project E17-viaduct in onderzoeksfase

Op 9 juli besliste de Vlaamse Regering om het complex project E17-viaduct te brengen naar een volgende fase nl. de onderzoeksfase.

De eerdere verkenningsfase (2020) was vooral gericht op het detecteren van uitdagingen en gevoeligheden. In deze fase ligt de focus op het maken van keuzes voor een nieuwe toekomst van het E17-tracé doorheen Gentbrugge en bij uitbreiding ook alle omliggende wegen zoals de R4 doorheen Destelbergen en Melle, en de gemeente Merelbeke (E40 en B403).

De Vlaamse regering gaf de opdracht aan De Werkvennootschap om de opdracht te coördineren. Zij stelden op hun beurt een studieconsortium aan om de inhoudelijke werkzaamheden op zich te nemen. Maar even cruciaal is de betrokkenheid van de lokale overheden. Veneco neemt, namens de gemeenten Destelbergen, Melle en Merelbeke, een gemandateerde rol op bij de werking van het kernteam.

In deze fase is er ook meer nood aan politieke sturing en overleg tussen de betrokken gemeentebesturen en de actoren aan Vlaamse zijde. Hiervoor werd een rol toegekend aan de Gouverneur van Oost-Vlaanderen.

Tijdens de volgende jaren zal er heel wat studiewerk en stakeholder-overleg zijn. Zo liggen er vandaag een pak mogelijke verkeerskundige scenario’s op de tekentafel die verder worden uitgepuurd op vlak van hun verkeersafwikkeling. Ook de ruimtelijke inpasbaarheid, de effecten op leefbaarheid (geluid, emissies,…), maar ook de financiële consequenties en bouwbaarheid (o.a. fasering en duurtijd werfsituatie) worden steeds scherper naarmate het studiewerk vordert.  

Op het einde van de onderzoeksfase (verwacht medio 2024) wordt een voorkeursbesluit geformuleerd. Hierna beslist de Vlaamse Regering over de uitwerkingsfase.

De voortgang van de werkzaamheden zijn te volgen op https://www.viadewebsite.be waar u zich ook kan inschrijven voor de nieuwsbrief.