Publieke raadpleging 'Toekomst E17 en R4'

Tijdens de infomomenten over de toekomst van de E17 & R4, kregen inwoners de mogelijkheid om locatiealternatieven te bekijken en hierover vragen te stellen.

De publieke raadpleging loopt nog tot 4 april. Nadien worden alle reacties verwerkt in een Alternatievenonderzoeksnota (AON)

Bekijk de panelen en download het overzicht van de locatiealternatieven

Alle info

Op viadewebsite is alle relevante info verzameld en is het mogelijk opmerkingen, suggesties,...te formuleren.  

Rol Veneco

Veneco begeleidt haar vennoten Destelbergen, Melle en Merelbeke bij de opvolging van het complex project.