Volgende fase voor ontwikkeling voormalig speelplein in Smissestraat

Via een publiek-private samenwerking realiseren we samen met de gemeente Sint-Laureins een kernversterkend woonproject op de voormalige site van het speelplein in de dorpskern. Het terrein beslaat een oppervlakte van 8.100 m². 

Het moet een woonproject worden waar de dorpse architectuur de boventoon voert en de belevingswaarde van het semipublieke groen bepalend is. Individuele woningen met tuin, worden gecombineerd met een deel sociale woningen en optioneel meergezinswoningen. In totaal gaat het over ongeveer 23 wooneenheden voor alleenstaanden, gezinnen met kinderen en senioren. 

In de eerste fase heeft het lokaal bestuur een aantal teams bestaande uit een ontwikkelaar en een architectenbureau geselecteerd. Tijdens de gemeenteraad van 21 maart 2024 werd het bestek voor de volgende fase goedgekeurd. 

De geselecteerde kandidaten krijgen tot half juni 2024 de tijd om een projectvoorstel in te dienen. Aan de hand van een reeks gunningscriteria zoals stedenbouwkundige kwaliteit, woonkwaliteit, duurzaamheid en financieel voorstel, wordt daarna het project met de beste prijs-kwaliteit geselecteerd. Dit is voorzien in de tweede helft van 2024. 

Het begin van de uitvoering van het woonproject wordt voorzien in de loop van 2025.