Toekenning subsidie pilootproject BRV

Veneco diende in het kader van Pilootprojecten BRV een projectvoorstel in rond het opmaken van een ruimtelijk afwegingskader voor de Venecoregio. Het projectvoorstel werd door de jury beoordeeld als ‘zeer sterk’ en krijgt een subsidie van € 20.000 van Departement Omgeving. De potentie wordt hoog ingeschat omdat de regionale visie op knooppuntontwikkeling niet alleen een concreet kader kan bieden voor gemeentelijke beleidsplanning en een opstap kan zijn naar intergemeentelijke beleidskaders, maar ook de operationalisering van het BRV kan inspireren. 

Het projectvoorstel wordt verder inhoudelijk voorbereid en afgetoetst met andere lopende initiatieven in de regio in voorbereiding naar de indiening van een volwaardig strategisch project. Indieningsdatum is 30 augustus 2019.

Meer info? Neem contact op met:
Rien Gellynck​​​
Coördinator Ruimte
T: 09/251.22.22
E: rien.gellynck@veneco.be