Veneco erkend als GIDPBW

Elk bestuur is als werkgever wettelijk verplicht een interne preventiedienst op te richten die de toevertrouwde opdrachten en taken uitvoert om het welzijnsbeleid in te vullen. Daarom richtte Veneco een GIDPBW op, of gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk. Een opdracht waarvoor ze op 6 juni de erkenning ontving van vice-eersteminister en minister van Economie en Werk Pierre-Yves Dermagne. 

Met de erkenning als GIDPBW werken we verder aan de uitbouw van het globaal preventieplan voor alle aangesloten besturen. Een plan met concrete acties, te realiseren binnen vijf jaar. Dit gaat over brandpreventie, ergonomie, psychosociale belasting, werken met derden,…We zorgden ook voor een veiligheidsboekje met een overzicht van verschillende risico’s en preventieve maatregelen om schade of letsel te voorkomen. 

De preventiedienst van Veneco zorgt ervoor dat onze gemeente de beleidsdoelstellingen realiseert. Veneco biedt expertise die we zelf nooit in huis kunnen halen.

Ze detecteren de gevaren en evalueren risico’s, stellen een globaal preventieplan op, geven advies op vlak van gezondheid,….Dankzij deze professionele ondersteuning verzekeren en verbeteren we het welzijn van ons personeel.

Burgemeester Yves Deswaene, gemeente Lochristi 

Lees hier het volledige persbericht.