Site Kinderkasteeltje in Nazareth zoekt partner

Op de groene site van het Kinderkasteeltje komt binnenkort ruimte vrij voor organisaties die actief zijn binnen het domein kind en zorg.

Momenteel realiseren VZW Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen en de gemeente Nazareth, met begeleiding van streekintercommunale Veneco, een nieuw gemeenschappelijk gebouw voor het centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning, het kinderdagverblijf en de buitenschoolse kinderopvang.

Dit betekent dat het volledige kinderkasteelpark wordt geherstructureerd.

Er komt een nieuwe parking, niet-kwalitatieve gebouwen en constructies worden gesloopt én de gemeente investeert in de realisatie van het Vlinderpark dat maar liefst 2 ha groot zal zijn.

Zodra de nieuwe gebouwen in 2025 in gebruik zijn genomen, komen de bestaande karakteristieke gebouwen vrij voor een nieuwe invulling. Het gaat om een oppervlakte van +/- 2.400 m2 in het voormalige kloostergebouw met erfgoedwaarde.

Eind september is de omgevingsvergunning voor de nieuwbouw ingediend. Gelijktijdig gaan we op zoek naar naar één of meerdere geschikte organisaties die de kinderkasteelsite mee kunnen invullen.  

Past uw organisatie binnen het thema en bent u op zoek naar een geschikte locatie, neem contact op met onze coördinator afdeling ruimte & mobiliteit Rien Gellynck

Meer info?

Klik op deze link.