Het begin van een unieke samenwerking

28 gemeenten gaan samen met de Provincie Oost-Vlaanderen, stad Gent, Veneco en Terneuzen nauwer samenwerken in de ruime Gentse regio. 

De uitdaging? Een regionaal toekomstplan realiseren om de bevolkingsgroei op te vangen! 

Op 5 december wordt de samenwerking officieel gelanceerd op het Regiolab met de symbolische ondertekening van een charter. Wij hopen over 3 jaar minstens 1.000 handtekeningen te verzamelen van burgers, organisaties, bedrijven en kennisinstellingen. Op het Regiolab kan u verschillende thematische workshops volgen. 

Via deze link kan u zich inschrijven. 

Deze samenwerking kadert binnen het ESF-project ‘Versterkt Streekbeleid’ dat op 30 mei 2017 werd goedgekeurd. Meer info vindt u hier